onsdag 6 maj 2009

Omvärlden håller på att upptäckas!

Drygt två veckor gamla och ögonlocken har nästan öppnats helt. Dom har sett lite "asiatiska" ut eftersom öppningen sker succesivt med början från nossidan . Vi ser också att de har blivit varse att det händer saker runt dem. De försöker gå på små test-turer och gapar, liksom smakar på allt som kommer nära munnen. Ibland kan det vara ett öra en svans eller ett finger från någon som klappar dem.
De vakna stunderna är fortfarande inte långa och efter de påfrestande distunderna faller dom liksom i "paltkoma".

Vi hälsar också Lillebrusens Brunos´ kullsyster välkommen till Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar