lördag 18 april 2009

Ett glatt telefonsamtal från Holland

Klubben för Drentsche Patrijshond i Holland har ju en bedömning av valpkullarna hos uppfödare när valparna är 6-7 veckor gamla. De tittar på hur tik och valpar har det och jämnheten hos kullen. När kullen är två år sker också en bedömning av hur hundarna i kullen vuxit till sig och då får varje hund en inbjudan till the Breeders day. Alla som har intresse och möjlighet får då åka dit och visa upp sin hund med sina kullsyskon.
Eivor Iversen, Swedrent´s, åkte hela långa vägen från Piteå ned till Barneveld för denna dag eftersom Doortje hade fått en inbjudan. Det är också ett bra sätt att få se många hundar av rasen samtidigt som man kan knyta an till andra uppfödare och raskännare.
Eivor ringde nu i kväll och var strålande glad, för den kull som Max och Anne fan´t Suydevelt var föräldrar till visade sig vara den absolut bästa för dagen enligt den bedömande domaren L. Eekman-Lampio. Hon tyckte också att det var fantastiskt att Eivor hade åkt så långt för att delta i bedömningen.
En jämn och fin kull av högsta kvalitet, bra könsprägling och av det två tikarna var Doortje den absolut bästa.
Jag bugar och bockar och hoppas att vi snart får se en dräktig Doortje också här i Sverige inom snar framtid. Eivor kommer säkerligen att skriva om resan och bedömningen mera utförligt på sin hemsida när hon kommer hem.
Bra avelsmaterial får vi tacka Kennel fan´t Suydevelt för.

1 kommentar: