lördag 7 februari 2009

Informationssida om Drentsche Patrijshond

Inom kort kommer en ny hemsida att läggas ut med information om rasen Drentsche Patrijshond.
Upprinnelsen till det är att rasen är liten i Sverige och intresse för drenten ökar.
Nuvarande ägare behöver komma "närmare" varandra på ett oberoende sätt.
Det ska bli lättare att komma ut med ny information till ägare och intresserade.
Den kan verka till en inventering av vilket avelsmaterial vi har i Norden.

Oavsett om man tillhör en klubb eller inte kan man få in bilder och info om just sin hund.
Rasen går under Specialklubben för kontinentala stående fågelhundar, SKF (ingen egen rasklubb).
Den tillhör grupp 7 och ställs ut med övriga stående fågelhundar.
Idag deltar den vid jaktprov under samma regler som Weimaraner och Breton.

Vi hoppas att med denna hemsida kunna samla intresserade av att föra rasen framåt i Sverige och:
Verka för att t.ex svenska utställningsdomare ska få info om rasen exteriört.
Arbeta för att rasen ska få egna jaktprovsregler i Sverige kopplat till de holländska reglerna men med svensk faunas och naturs förutsättningar.
Kunna samla ägare till träffar och träningar tillsammans med våra hundar.
Följa hälsoarbetet för rasen via det holländska avelsarbetet och deras regler.

Bloggaren ser fram emot detta nya forum för rasen och kanske hitta kontakter med ägare till den här fina rasen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar