måndag 2 februari 2009

Attitydundersökning om fällfångst!

I tidningen Svensk Jakt finns en liten artikel om EU-kommissionens enkät på Internet om fällfångst. Frågeformuläret är öppet till den 16 mars 2009.
Jägare uppmanas svara på enkäten, förra gången var det många jaktmotståndare som svarade och det blir ju rätt ensidigt svar förståss.
Ganska irriterande är det ju att enkäten enbart finns på engelska, tyska och franska. Hur många av den samlade svenska jägarkåren är så bekant med andra språk så man kan förstå jakttermerna i enkäten och svara på den?
Jägarna uppmanas alltså att svara på attityd-enkäten om fällfångst och svaren kommer att användas vid ett eventuell lagförslag.
Det är ju viktigt att vi svenska jägare kan svara på den och göra oss hörda angående frågorna om fällfångst i Sverige. Jag var själv in och läste frågorna och tycker jag klarar engelska rätt bra men det var inte helt lätt att förstå allt.
Det skulle vara synd om EU återigen ska kunna lägga ett lagförslag som påverkar den svenska jakten negativt.
Kanske vore det idé att be Svenska Jägarförbundet att översätta enkäten så alla svenska jägare som vill också kan svara på frågorna.
Vid kontakt med Jägarförbundet fick jag till svar:
De har inte tid att översätta och att det borde ha översatts till respektive lands språk av EU.
De kommer att rikta en skarp protest om detta med bristandet i översättningar.
Frågan är en nästan helt nordisk fråga.
Bloggarens notering: Om det är en nordisk fråga då behöver det bara vara svenska, finska, danska och ev engelska....eller!?
Länken till enkäten:
http://ec.europa.eu/environment/consultations/trapping_en.htm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar